Impulse
Deventer
15 - 16 september 2018

with Arjan Bouw

Als we onze impulsen volgen, als we spontaan reageren, wordt het leven onvoorspelbaar. Soms is dat leuk, soms is dat gevaarlijk. Het gevaar leidt er toe dat we ons afschermen voor de flow van het leven.

Op de dansvloer creëren we een veilige plek om ons toe staan dat impulsen ons weer in beweging brengen. We trainen onszelf om om de dierlijke instincten om te vormen in een dans. De dans helpt ons een plek te vinden in ons zelf waarvan uit we getuige kunnen zijn van wat ons beweegt. Dans is een meditatie: we maken ruimte voor impulsen om ons in beweging te zetten zonder eraan gehecht te raken dan wel weg te stoppen.
Wanneer we het stof van onze ziel hebben gedanst, kunnen we stil zijn en kunnen we ons richten op de meer transcendente impulsen, die ons leiden naar compassie, geduld, devotie en dankbaarheid.

Er zijn geen pasjes te leren, elke dans is volledige improvisatie. De enige vereisten zijn bereidheid om te bewegen en gevoel voor humor.

English

If we follow our first impulse, being spontaneous, life can be pretty unpredictable. Sometimes that's fun, other times it's dangerous. This danger leads us to blocking our own flow of life.

In the dance of the 5Rhythms we find a safe container to allow these impulses to move us again. We train ourselves to shape our basic animal-like instincts into art. The dance helps us to find a place in ourselves from where we can witness what moves in us. Dance is a meditation: making space for impulse to move us without getting attached or pushing them away. When we have danced the dirt of our souls, we can be still and practice listening to some of the more transcendent impulses, which lead us to compassion, patience, devotion and awe. From here we can witness what loves in us.

There are no steps to learn, every dance is complete improvisation. Willingness to move and a minimal level of playfulness is required.

Practical:
Times program: Sat 10.30 - 17:30 Sun 10:30 - 17:00
Location: vrije school De Kleine Johannes, oosterstraat 3a Deventer
costs: €130, paid before 1 sept, after 150
Info and application: Arjan Bouw arjanbouw@gmail.com
home dutch